Η 5η αναφορά σύνθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή

Την 1η Νοεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η συνθετική αναφορά (synthesis report) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) και συγκεκριμένα η αναφορά της 5ης εκτίμησης. Μερικά σημεία κλειδιά της αναφοράς είναι τα εξής: Η θέρμανση του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη. Η περίοδος 1983-2012 ήταν πιθανώς η πιο ζεστή τριακονταετής περίοδος των τελευταίων 1,400 χρόνων…

Η έκθεση τύπου από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή

Στις 31 Μαρτίου 2014 δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Γιοκοχάμα, η έκθεση τύπου της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Η έκθεση τύπου συνοψίζεται στον τίτλο: «Ένα μεταβαλλόμενο κλίμα δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους αλλά οι ευκαιρίες για αποτελεσματικές δράσεις υπάρχουν». Η έκθεση τύπου σχετίζεται με την πρόσφατη αναφορά της δεύτερης ομάδας της Διάσκεψης με τίτλο…