Βγαίνουμε από το είδος του κλίματος στο οποίο δημιουργήσαμε τον πολιτισμό μας..

Ο διάσημος αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson μιλάει για την κλιματική αλλαγή. Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του:

  • “The emergent scientific truth goes three phases: first, people say it can’t be true. Second, they say it conflicts with the Bible. Third, they say it’s true all along”.

«Η πρωτοεμφανιζόμενη επιστημονική αλήθεια περνάει από τρεις φάσεις: Πρώτα, οι άνθρωποι λένε ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεύτερον, λένε ότι είναι σε αντίθεση με τη Βίβλο. Τρίτον, λένε ότι είναι εξ’ ολοκλήρου αλήθεια».

  • “The evidence will show up when we have more storms… more coastlines getting lost”.

«Οι αποδείξεις θα εμφανιστούν όταν έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, περισσότερες χαμένες ακτογραμμές».

World_map_showing_surface_temperature_trends_between_1950_and_2014

  • “If people begin to lose their wealth, they change their mind really fast… Particularly in a capitalist culture”

«Αν οι άνθρωποι αρχίσουν να χάνουν τον πλούτο τους, αλλάζουν γνώμη πολύ γρήγορα.. Ιδιαίτερα σε έναν καπιταλιστικό πολιτισμό».

  • “No matter what happens in a climate change, our species will still be here, it’s just that the thousands of years over which we created our civilization took place over a kind of climate that we’re exiting right now, a climate range that we ‘re exiting and we ‘re responsible for that”.

«Ότι και να συμβεί με την κλιματική αλλαγή, το είδος μας θα είναι ακόμη εδώ, απλά αυτό που γίνεται είναι ότι τα χιλιάδες χρόνια κατά τα οποία δημιουργήσαμε τον πολιτισμό μας έλαβαν χώρα σε ένα είδος κλίματος από το οποίο βγαίνουμε τώρα, ένα εύρος κλίματος από το οποίο βγαίνουμε και εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό».

Για περισσότερα, δείτε το βίντεο.

climatechange.edu.gr

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s