Η 5η αναφορά σύνθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή

Την 1η Νοεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η συνθετική αναφορά (synthesis report) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) και συγκεκριμένα η αναφορά της 5ης εκτίμησης. Μερικά σημεία κλειδιά της αναφοράς είναι τα εξής:

  • Η θέρμανση του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη.
  • Η περίοδος 1983-2012 ήταν πιθανώς η πιο ζεστή τριακονταετής περίοδος των τελευταίων 1,400 χρόνων στο βόρειο ημισφαίριο.
  • Πολλές από τις παρατηρούμενες αλλαγές είναι πρωτοφανείς για δεκαετίες έως χιλιετίες.
  • Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι υπερβολικά πιθανό να αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της παρατηρούμενης παγκόσμιας θέρμανσης που παρατηρείται από το μέσο του 20ου αιώνα.
  • Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία επιφάνειας παρουσιάζει ουσιώδη μεταβλητότητα σε ετήσιο και δεκαετές επίπεδο. Εξαιτίας αυτής της φυσικής μεταβλητότητας, οι τάσεις που βασίζονται σε σύντομες καταγραφές είναι πολύ ευαίσθητες στις ημερομηνίες έναρξης και τέλους και γενικά δεν αντιπροσωπεύουν μακροπρόθεσμες κλιματικές τάσεις.
  • Οι θερμοκρασίες επιφάνειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα κάτω από όλα τα σενάρια που εξετάζονται. Είναι πολύ πιθανό ότι τα κύματα καύσωνα θα εμφανίζονται πιο συχνά και θα διαρκούν περισσότερο. Τα γεγονότα που σχετίζονται με κατακρημνίσεις θα ενταθούν και θα είναι πιο συχνά σε πολλές περιοχές.
  • Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η παγκόσμια μέση αύξηση της στάθμης των θαλασσών θα συνεχίσει για πολλές δεκαετίες πέρα από το 2100 και αυτό εξαρτάται από τις μελλοντικές εκπομπές.
  • Χωρίς πρόσθετα μέτρα μετρίασης πέρα των σημερινών, και ακόμη και με προσαρμογή, η θέρμανση μέχρι το τέλους του 21ου αιώνα θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο σοβαρών, μη αναστρέψιμων συνεπειών παγκοσμίως.

Πηγές:

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf

Accuweather

climatechange.edu.gr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s