Ιούνιος 2014: Ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί

june_2014_climate_change

  • Η συνδυασμένη μέση παγκόσμια θερμοκρασία για τις επιφάνειες ξηράς και ωκεανού για των Ιούνιο του 2014 ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για αυτόν το μήνα, στους 0.72 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του 20-ου αιώνα (15.5°C)
  • Η παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας ξηράς ήταν 0.95 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του 20-ου αιώνα (13.3°C). Έτσι, όσον αφορά την ξηρά, ο Ιούνιος αυτός ήταν ο 7ος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί.
  • Η παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας των ωκεανών ήταν 0.64 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του 20ου αιώνα (16.4 C), η υψηλότερη που έχει καταγραφεί.
  • Η συνδυασμένη παγκόσμια θερμοκρασία ξηράς και ωκεανών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου ήταν +0.67°C σε σχέση με το μέσο όρο του 20-ου αιώνα (13.5°C), και έτσι ισοβαθμίζει τη μέση θερμοκρασία της αντίστοιχης περιόδου του 2002 για την τρίτη πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι καταγραφές ξεκινούν από το 1880.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καταγραφή του ΝΟΑΑ η θερμοκρασιακή ανωμαλία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέτρηση της NASA γιατί σε αυτήν του ΝΟΑΑ δεν περιλαμβάνονται μεγάλα τμήματα των πολικών περιοχών που γενικά ήταν πιο κρύα αυτόν τον Ιούνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΝΟΑΑ – National Climatic Data Center

climatechange.edu.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s