Ένας διαφορετικός κόσμος: Η αύξηση της στάθμης των θαλασσών

Από το 1870 μέχρι το 2004 παρατηρήθηκε μια αύξηση της στάθμης των επιπέδων της θάλασσας κατά περίπου 20 εκατοστά. Σήμερα, η αύξηση αυτή γίνεται με ρυθμό περίπου 3 mm (χιλιοστόμετρα) ανά έτος παγκοσμίως. Στην ιστοσελίδα http://worldunderwater.org μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί για την αύξηση της στάθμης των θαλασσών και να δει μέσω γραφικών έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο όπου φαίνεται ότι οι προβλέψεις αφορούν όχι μόνο τις παράκτιες περιοχές αλλά και τις ενδότερες.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s