Η επιβράδυνση της παγκόσμιας θέρμανσης

Τελευταία, η επιστημονική κοινότητα αναρωτιέται σχετικά με το θέμα της παγκόσμιας θέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής για το γεγονός ότι παρόλο που οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας έχει μειωθεί. Το γιατί συμβαίνει αυτή η μείωση αποτελεί μυστήριο μιας και η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνεται συνεχώς.

Αυτή η επιβράδυνση-παύση της παγκόσμιας θέρμανσης (global warming hiatus) αναφέρεται στο ότι παρόλο που η ενεργειακή ανισορροπία επιμένει, οι θερμοκρασίες επιφάνειας δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.  Για να κατανοήσει κάποιος αυτήν την επιβράδυνση πρέπει να λάβει υπόψη του το κλιματικό σύστημα της Γης και της ανακατανομή της ενέργειας μέσα σε αυτό. Η ενέργεια από την Ήλιο απορροφάται από την επιφάνεια της Γης με συνέπεια να θερμαίνεται αλλά στην συνέχεια η ενέργεια αυτή διανέμεται στο κλιματικό σύστημα.

Το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ενέργειας φτάνει στους τροπικούς και έπειτα ανακατανέμεται στα υψηλότερα πλάτη μέσω της ωκεάνιας και ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα σημαντικός, λοιπόν, είναι ο ρόλος των ωκεανών, με τη θερμότητα να φτάνει στην επιφάνειά τους αλλά και βαθύτερα λόγω των ανέμων. Η μεταβλητότητα στην κατανομή της θερμότητας είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ωκεανών και ατμόσφαιρας.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το φαινόμενο ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Η συμβολή του παράγοντα ENSO στις θερμοκρασιακές αλλαγές είναι ιδιαίτερη και συνεισφέρει στη φυσική μεταβλητότητα των παγκόσμιων θερμοκρασιακών αλλαγών.

Ένα παρόμοιο φαινόμενο, το PDO (Pacific Decadal Oscillation). Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με την αύξηση της θερμικής αποθήκευσης στον κεντρικό και δυτικό Ειρηνικό, ίσως σε μεγαλύτερα βάθη σε σχέση με τα συμβάντα  La Niña.

Επιπλέον, όσον αφορά τον Ατλαντικό, ο παράγοντας ΑΜΟ (Atlantic Multi-decadal Oscillation) επιτελεί και αυτός ένα ρόλο στο κλίμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατανόηση της παύσης.

Για περισσότερα:

Heat hide and seek. Lisa Goddard. Nature Climate Change 4, 158–161 (2014) doi:10.1038/nclimate2155.Published online 26 February 2014. (login needed)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s