Παγκόσμια Θερμοκρασιακή Ανάλυση για το 2013

Η ανάλυση της παγκόσμιας θερμοκρασίας για το 2013 έχει ολοκληρωθεί από το ινστιτούτο Goddard για διαστημικές μελέτες. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από τους Dr. James Hansen, Dr. Makiko Sato, και Dr. Reto Ruedy. Ακολουθεί η προσαρμογή-απόδοση της σύνοψης της μελέτης.

Goddard Institute 2013 Global Temperature Analysis

 

Η παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας για το 2013 ήταν +0.6 οC πιο ζεστή σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία της περιόδου 1951-1980 και σύμφωνα με τα δεδομένα είναι το έκτο πιο ζεστό έτος κατά την θερμοκρασιακή ανάλυση της NASA. Το ποσοστό της παγκόσμιας θέρμανσης είναι χαμηλότερο την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Η πιο αργή ανάπτυξη των κλιματικών παραγόντων (net climate forcings) και η ψύξη στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό, συνεισφέρουν στο πιο αργό ποσοστό θέρμανσης, με την ψύξη του Ειρηνικού να έχει και την πιο σημαντική επίδραση. Η τάση προς μια αυξημένη συχνότητα ακραίων, ζεστών, θερμοκρασιακών ανωμαλιών στην ξηρά έχει συνεχίσει παρά την ψύξη του Ειρηνικού ωκεανού. Τέλος, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα εμφάνισης El Niño από το 2014.

Πηγές:

1) Ανάλυση: http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2014/20140121_Temperature2013.pdf

2) Accuweather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s