Ευτροφισμός


Τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, τα νερά του Θερμαϊκού στην παραλία έχουν γίνει πράσινα, σα λιβάδι ένα πράγμα, φαινόμενο το οποίο αποδίδεται στον ευτροφισμό. Ευτροφισμός είναι η προσθήκη τεχνητών ή φυσικών ουσιών όπως νιτρικά και φωσφορικά, μέσω λιπασμάτων ή αποβλήτων, σε ένα υδάτινο σύστημα. Με άλλα λόγια, είναι η “άνθιση” ή σημαντική αύξηση στο φυτοπλαγκτό. Αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις περιλαμβάνουν υποξικές συνθήκες, τη μείωση δηλαδή του οξυγόνου στο νερό, που οδηγεί σε μειώσεις συγκεκριμένων ψαριών και άλλων ζωικών πληθυσμών ενώ άλλα είδη μπορεί να αυξάνονται σε πληθυσμό κάτι που ίσως επηρεάζει αρνητικά άλλα είδη. Αστικά απόβλητα και λιπάσματα προκαλούν ευτροφισμό. Ο ευτροφισμός γενικά προωθεί την υπερβολική φυτική ανάπτυξη, ευνοώντας την απλή άλγη και το πλαγκτόν πάνω σε άλλα ανώτερα φυτά και προκαλεί μια σημαντική μείωση στην ποιότητα του νερού. Ενισχυμένη ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης ή το φυτοπλαγκτόν και τα άνθη άλγης διακόπτουν τη φυσιολογική λειτουργία των οικοσυστημάτων προκαλώντας μια ποικιλία προβλημάτων όπως μια έλλειψη οξυγόνου που είναι απαραίτητο για την επιβίωση ψαριών και οστρακοειδών.

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s